Giới thiệu nhà trường

21729208_1166902413454535_1651262327_n

Trường Tiểu học Bằng  Thành 1  được tách ra từ Trường Tiểu học Bằng Thành từ năm 2015 . Trường  được đặt tại trung tâm xã . xã Bằng Thành – Huyện Pác Nặm có đường quốc lộ 257 đi qua , xã có tổng số dân là 3600 khẩu số hộ dân là 847 hộ chia thành 16 thôn. Xã có tổng diện tích là 3.746 ha. Trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng , giáo viên có trình độ trên chuẩn, có nhiều giáo viên trên 15 năm công tác có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành trường Tiểu học Bằng Thành I  luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, trường luôn đạt tập thể lao động tiên tiến , được tặng nhiều giấy khen

3