Liên hệ

Trường Tiểu học Bằng Thành I

Địa chỉ: Xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Cà Văn Thức

Điện thoại: 02093893746
Email: